Jokainen meistä kantaa mukanaan eletyn elämän kokemuksia, sisäistyneitä toimintamalleja, merkityksiä ja reagointitapoja. Psykoterapiassa sinulla on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan elämääsi. Voit hakeutua terapiaan monista eri syistä.

Psykoterapiassa pyritään lisäämään itsetuntemusta ja tulemaan tietoiseksi mm kehon tuntemuksista, erilaisista henkilökohtaisista tarpeista ja tunteista sekä omista tavoista arvioida toimintaansa. Tavoitteena on tukea ihmisen omia voimavaroja, uusien toimintamallien löytämistä sekä vahvistaa luottamusta kykyyn selviytyä. Tutkimusten mukaan psykoterapiassa tärkeä on luottamuksellisen ja turvallisen suhteen rakentaminen.

Psykoterapian kesto vaihtelee asiakkaan tilanteesta riippuen muutamista käynneistä 1-3v. Käynnit voivat toteutua itse maksaen tai asiakkaalla on mahdollisuus myös Kelan tukeen.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea 16-67 vuotiaat, työ- ja opiskelukyvyn tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, pari- tai perheterapiaa. Kelan ohjeistus. 

Psykoterapiaan hakeutujan opas

Moment of Serenity Oy:ssä toimii psykoterapeuttina Maarit Engberg