Parisuhde koskettaa meidän perustavimpia tarpeitamme kokea turvallisuutta ja yhteyttä sekä saada lohtua ja tukea. Pariterapiaan yleensä hakeudutaan, kun parisuhteessa on vuorovaikutuksen ongelmia, ristiriitoja, etääntymistä tai muita parisuhteen kriisivaiheita. Riittäviä syitä terapiaan hakeutumiselle ovat kokemus tilanteen kuormittavuudesta tai tarve saada uusia näkökulmia tilanteeseensa.

Pariterapiassa psykoterapeutti auttaa hahmottamaan tilanteesta kokonaiskuvan ja tukee paria löytämään yhteiset vahvuutensa, voimavaransa sekä mahdolliset parisuhteen karikot. Terapiassa voi turvallisesti nostaa esiin ristiriita tilanteita ja lisätä keskinäistä ymmärrystä omista sekä toisen kumppanin reagointi- ja toimintamalleista.

Pariterapian tavoitteena voi olla mahdollisimman hyvä parisuhde, jossa molemmat osapuolet saavat kasvaa ja nauttia elämästään. Pitkän tähtäimen tavoitteena voi olla parisuhteen jatkaminen, avun saaminen eroamiseen tai sen miettiminen, voiko suhdetta jatkaa. Terapeutti kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja auttaa asiakkaita löytämään omat ratkaisunsa.

Pariterapian kesto vaihtelee muutamista käytinkerroista pidempiin prosesseihin jokaisen parin omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toisinaan jo 5-10 terapiakertaa voi tuottaa hyviä tuloksia. Pitkät pariterapiat puolestaan voivat kestää jopa useamman vuoden. Terapian kesto määräytyy yksilöllisesti. Pariterapiaa on mahdollista saada myös Kelan tukemana. Kelan ohjeistus

Moment of Serenity Oy:ssä toimii psykoterapeuttina Maarit Engberg