“Tiedät nimeni, et tarinaani. Näet hymyni, et tuskaani. Näet suruni, et arpiani. Luet huuliltani, et ajatuksistani.”

Perheterapiassa työskennellään sekä yksilön että hänen perheensä tai hänen muun sosiaalisen verkostonsa kanssa. Käynnit voivat toteutua joko yhden tai useamman perheenjäsenen kanssa yhtä aikaa. Perheterapiassa yhdistyy useamman terapiasuuntauksen menetelmiä ja näkökulmia.  Työskentelyssä käytetään erilaisia työmuotoja joustavasti ja sovitetaan niitä kunkin asiakkaan tarpeisiin mielekkäillä tavoilla.

Asiakkaan prosessi rakentuu yhteistyössä terapeutin kanssa. Prosessissa tarkastellaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja sen vaikutuksia yksittäisiin jäseniin. Suhteiden tutkiminen lisää ymmärrystä perheen sisäisestä maailmasta ja helpottaa ongelmallisten tilanteiden kohtaamista. Yhdessä tavoitellaan uusia vaihtoehtoja vaikeiden asioiden tai kokemusten käsittelyyn. Terapian myötä pyritään lisäämään perheen luottamusta selviytymiseen ja omien voimavarojen kasvuun. Perheterapiaa voidaan käyttää myös muiden psykoterapioiden tukena.

Perheterapian kesto voi vaihdella muutamista käyntikerroista pidempiin prosesseihin. Terapia käyntien tiheys määräytyy yksilöllisesti. Kriisitilanteissa tapaamisia voidaan toteuttaa tiiviistikin. Perheterapiaa on mahdollista saada myös Kelan tukemana. Kelan ohjeistus

Moment of Serenity Oy:ssä toimii psykoterapeuttina Maarit Engberg

Lisäksi yrityksellemme työskentelevät alihankkijoina seuraavat psykoterapeutit tuottaen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelua.

Tiina Holopainen

Päivi Kalliorinne

Pasi Suorsa