Toimin yrityksessämme voimavarakeskeisenä työnohjaajana sekä seksuaalineuvojana . Opintoina olen käynyt mm. voimavarakeskeinen työnohjaajan (STOry), sosionomi AMK, seksuaalineuvojan (SSS), päihdetyöntekijän ammattitutkinnon, yrittäjän ammattitutkinnon sekä lasten- ja nuorten erityisammattitutkinnon. Täydennyskoulutuksia olen käynyt liittyen esim. esimiestyöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön, kriisityöhön sekä radikalisoitumiseen. Työkenttänäni on ollut mm. lastensuojelu (perhekotityö, perhetyöntekijä, perhekuntoutus, avopalvelut), erityisnuorisotyö, aikuissosiaalityö, kriisityö sekä rikosseuraamuslaitoksella työskentely. Työskentelyyn on kuulunut myös esimiestyötä.