Jani Engberg on koulutukseltaan sosionomi AMK. Työkenttänä on ollut mm. lastensuojelu (perhekotityö, perhetyöntekijä, perhekuntoutus, avopalvelut), erityisnuorisotyö, aikuissosiaalityö, kriisityö sekä rikosseuraamuslaitoksella työskentely. Työskentelyyn on kuulunut myös esimiestyötä. Opiskeleminen on tukenut laajasti työskentelyä kentällä. Opintoina mainittakoon sosionomi AMK, seksuaalineuvoja, päihdetyöntekijän ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto sekä lasten- ja nuorten erityisammattitutkinto. Täydennyskoulutuksia Jani on käynyt liittyen esim. esimiestyöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön, kriisityöhön sekä radikalisoitumiseen.