Tukea, tietoa sekä huolien ja pelkojen jakamista.

Vanhempain ohjaus toimii vanhempien tukena lapsen tai nuoren oman terapia- tai hoitoprosessin rinnalla. Työskentelyn kohteina ovat vanhempien oma jaksaminen, ymmärrys lapsen tilannetta ja käyttäytymistä kohtaan, lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen ja vahvistaminen, käytännön tukitoimet ja uusien toimintamallien sisällyttäminen perheen arkeen.

Vanhempain ohjaus toteutuu lapsen terapiaan tai hoitoon liittyvän suunnitelman mukaisena. Se voi olla pitkäkestoista ja tiivistä tai vaihdella käynti tiheydeltään koko lapsen/nuoren yksilöterapian tai lyhyemmän hoitoprosessin ajan.

***

Elämä tuo eteemme polkuja.

Sellaisiakin, joista emme tienneet.

Uusi, vieraalta tuntuva polku,

saattaa hetken taivalluksen jälkeen tuntua tutulta.

Ja juuri sellaista polkua astellessa,

olemme varmoja siitä, ettemme ole yksin.

-Paulus Veteläinen-