KOULUTUS:     

Psykoterapeutti, perhe – ja paripsykoterapia –Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

Yrittäjän ammattitutkinto –  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä koulutuskeskus JEDU Oulainen.

Sosionomi (AMK) – Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Päivähoitaja –  Oulun sosiaalialan oppilaitos.

TÄYDENNYS JA ERIKOISTUMISKOULUTUKSET:

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus

Lasten ja nuorten Tf-CBT traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomallin perusteet

EA1 – Ensiapukoulutus

Vakautta vanhemmuuteen ryhmänohjaajakoulutus

MIM-(Marschak Interaction Method) havannointimenetelmäkoulutus

  • MIM-vuorovaikutushavannointi on puolistrukturoitu menetelmä, missä arvioidaan ennalta määritellyn leikkitilanteen avulla lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot

Kiikku-vauvaperhetyön® erikoistumisopinnot

  • Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys lapsen kehitykselle ja kiintymyssuhteen kehittyminen, vauvan kokonaiskehitys sekä vuorovaikutuksen havainnointi, arviointi ja tukeminen, perhedynamiikka ja perheiden moninaisuus

Perhekeskusosaaja ammatilliset erikoistumisopinnot

  • Perheiden osallisuus ja varhainen tukeminen, erilaiset osallistavat menetelmät sekä perhedynamiikka, monialainen yhteistyö ja kumppanuus perheiden kanssa tehtävässä työssä

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Perheinterventiokliinikko ja lapset puheeksi koulutus

  • Vanhemman mielenterveyden häiriöiden tai muun paineen vaikutukset perheeseen ja lasten kehitykseen, lasten tarpeiden ja kehityksen tukeminen, terveydenhuollon toimintamahdollisuuksien ja ennaltaehkäisevän mielenterveystyön periaatteiden tunteminen